Cáp SR 10 m OP-88781

OP-88781 - Cáp SR 10 m

Phần mềm

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88781

Loại

Cáp SR

Chiều dài

10 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác