Cáp điều khiển 10 m Loại D-sub 9 chân OP-88683

OP-88683 - Cáp điều khiển 10 m Loại D-sub 9 chân

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

Phần mềm

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(us)

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88683

Chiều dài

10 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác