Cáp điều khiển 10 m OP-88680

OP-88680 - Cáp điều khiển 10 m

Phần mềm

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(us)

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88680

Chiều dài

10 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác