Cáp điều khiển 5 m OP-88679

OP-88679 - Cáp điều khiển 5 m

Phần mềm

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(us)

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88679

Chiều dài

5 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác