CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 2 m OP-88301

OP-88301 - CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 2 m

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88301

Loại

CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông

Chiều dài

2 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác