CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 2 m OP-88301

OP-88301 - CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 2 m

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88301

Loại

CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông

Chiều dài

2 m

Các mẫu khác