Cáp Ethernet tuân thủ NFPA79 5 m OP-87231

OP-87231 - Cáp Ethernet tuân thủ NFPA79 5 m

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87231

Loại

Cáp Ethernet tuân thủ NFPA79

Chiều dài

5 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác