Đính kèm ống kính SR-75L6

SR-75L6 - Đính kèm ống kính

Thông số kỹ thuật

Mẫu

SR-75L6

Đặc điểm kỹ thuật đọc

Độ phân giải tối thiểu

2D

0.5 mm

Mã vạch

0.33 mm

Tiêu cự

600 mm

Trường quan sát (tại tiêu cự)

165 mm x 106 mm

Khối lượng

Xấp xỉ 10 g

Các mẫu khác