Đính kèm ống kính SR-75L4

SR-75L4 - Đính kèm ống kính

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

SR-75L4

Đặc điểm kỹ thuật đọc

Độ phân giải tối thiểu

2D

0.33 mm

Mã vạch

0.22 mm

Tiêu cự

400 mm

Trường quan sát (tại tiêu cự)

108 mm x 69 mm

Khối lượng

Xấp xỉ 10 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác