Cáp điều khiển 10 m OP-87226

OP-87226 - Cáp điều khiển 10 m

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87226

Loại

Cáp điều khiển

Chiều dài

10 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác