CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 10 m OP-88306

OP-88306 - CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 10 m

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88306

Loại

CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông

Chiều dài

10 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác