CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 5 m OP-88302

OP-88302 - CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 5 m

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88302

Loại

CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông

Chiều dài

5 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác