Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79, 10 m OP-87355

OP-87355 - Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79, 10 m

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87355

Loại

Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79

Chiều dài

10 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác