Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79, 5 m OP-87354

OP-87354 - Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79, 5 m

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87354

Loại

Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79

Chiều dài

5 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác