Cáp điều khiển 5 m OP-87225

OP-87225 - Cáp điều khiển 5 m

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87225

Loại

Cáp điều khiển

Chiều dài

5 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác