Cáp điều khiển 2 m OP-87224

OP-87224 - Cáp điều khiển 2 m

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87224

Loại

Cáp điều khiển

Chiều dài

2 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác