CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông với D-sub 9 chốt 5 m OP-88308

OP-88308 - CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông với D-sub 9 chốt 5 m

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88308

Loại

CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông với D-sub 9 chốt

Chiều dài

5 m

Các mẫu khác