CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông với D-sub 9 chốt 2 m OP-88307

OP-88307 - CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông với D-sub 9 chốt 2 m

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88307

Loại

CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông với D-sub 9 chốt

Chiều dài

2 m

Các mẫu khác