Cáp Ethernet tuân thủ NFPA79 OP-87231

OP-87231 - Cáp Ethernet tuân thủ NFPA79

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87231

Loại

Cáp Ethernet tuân thủ NFPA79

Chiều dài

5 m

Các mẫu khác