Bộ thiết bị giao tiếp Sê-ri N-R2/R4/UB/L20

Sê-ri N-R2/R4/UB/L20 - Bộ thiết bị giao tiếp

Khối giao tiếp chuyên dụng cho Sê-ri BL/SR/RF