Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Khối chủ RS-485 Bộ điều khiển đa điểm (phiên bản tiếng Anh) N-400K

N-400K - Khối chủ RS-485 Bộ điều khiển đa điểm (phiên bản tiếng Anh)

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Recognition(c/us)

Các mẫu khác