Bộ điều khiển đa điểm cho Sê-ri BL

Sê-ri N-400

Catalogue Tải Catalogue về

Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Khối chủ RS-485 Bộ điều khiển đa điểm (phiên bản tiếng Anh) N-400K

N-400K - Khối chủ RS-485 Bộ điều khiển đa điểm (phiên bản tiếng Anh)

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Recognition(c/us)

Các mẫu khác