Bộ điều khiển đa điểm cho Sê-ri BL Sê-ri N-400

Sê-ri N-400 - Bộ điều khiển đa điểm cho Sê-ri BL

Khối chủ RS-485 dễ dàng liên kết đa điểm