Thiết bị đo biên dạng quang học 3D

Sê-ri VR-6000

Catalogue Tải Catalogue về

Bộ phận xoay có gắn động cơ VR-RU2

VR-RU2 - Bộ phận xoay có gắn động cơ

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

  • Khắc CE
  • CSA

Các mẫu khác