1. Trang chủ
  2. Tin tức & Sự kiện
  3. Triển lãm thương mại

Triển lãm thương mại

Triển lãm thương mại

Asia Pacific
Ngày Khu vực Thành phố Hiện tiêu đề Quầy
19 tháng 10 năm 2021- 21 tháng 10 năm 2021 China ShenZhen 1W10
19 tháng 10 năm 2021- 21 tháng 10 năm 2021 China Tianjin S3D145D
20 tháng 10 năm 2021- 21 tháng 10 năm 2021 China Beijing 1B01
19 tháng 10 năm 2021- 22 tháng 10 năm 2021 Korea Ilsan TBA
20 tháng 10 năm 2021- 22 tháng 10 năm 2021 China ShenZhen 1G03
26 tháng 10 năm 2021- 29 tháng 10 năm 2021 China Shanghai W1 A4
27 tháng 10 năm 2021- 29 tháng 10 năm 2021 Korea Seoul TBA
27 tháng 10 năm 2021- 29 tháng 10 năm 2021 China SuZhou 552
28 tháng 10 năm 2021- 30 tháng 10 năm 2021 China ShenZhen Hall 1, 012
28 tháng 10 năm 2021- 30 tháng 10 năm 2021 China Shanghai 10H 10J40
2 tháng 11 năm 2021- 4 tháng 11 năm 2021 China Shanghai C156
4 tháng 11 năm 2021- 7 tháng 11 năm 2021 Taiwan Taipei S1228
5 tháng 11 năm 2021- 7 tháng 11 năm 2021 China Xi An Hall 4, B06-6
9 tháng 11 năm 2021- 11 tháng 11 năm 2021 China Shanghai K45
11 tháng 11 năm 2021- 14 tháng 11 năm 2021 China Dongguan Hall 5, 5B03
11 tháng 11 năm 2021- 14 tháng 11 năm 2021 China Dongguan TBA
16 tháng 11 năm 2021- 19 tháng 11 năm 2021 Korea Daegu TBA
18 tháng 11 năm 2021- 20 tháng 11 năm 2021 China Guangzhou H2, B220
20 tháng 11 năm 2021- 22 tháng 11 năm 2021 China Chengdu H4, A0724
23 tháng 11 năm 2021- 26 tháng 11 năm 2021 China ShenZhen 3D01
25 tháng 11 năm 2021- 27 tháng 11 năm 2021 China WuHan Hall B2, 2265
25 tháng 11 năm 2021- 27 tháng 11 năm 2021 China ZhengZhou B187
1 tháng 12 năm 2021- 5 tháng 12 năm 2021 China Shanghai 4.1H B099
1 tháng 12 năm 2021- 5 tháng 12 năm 2021 China Shanghai 5.1H C127
8 tháng 12 năm 2021- 10 tháng 12 năm 2021 China ShenZhen Hall 4, 4A239
8 tháng 12 năm 2021- 10 tháng 12 năm 2021 China ShenZhen TBA
15 tháng 12 năm 2021- 18 tháng 12 năm 2021 Taiwan Taipei K516
15 tháng 12 năm 2021- 18 tháng 12 năm 2021 Taiwan Taipei TBA
15 tháng 12 năm 2021- 18 tháng 12 năm 2021 Taiwan Taipei TBA
20 tháng 12 năm 2021- 22 tháng 12 năm 2021 China Shanghai Hall2,4D404
20 tháng 12 năm 2021- 22 tháng 12 năm 2021 China ShenZhen TBA
21 tháng 12 năm 2021- 23 tháng 12 năm 2021 Taiwan Taipei TBA
28 tháng 12 năm 2021- 30 tháng 12 năm 2021 Taiwan Taipei K2466
America
Ngày Khu vực Thành phố Hiện tiêu đề Quầy
17 tháng 10 năm 2021- 21 tháng 10 năm 2021 United States Columbus 800
19 tháng 10 năm 2021- 21 tháng 10 năm 2021 United States West Springfield 2042, 3128
26 tháng 10 năm 2021- 28 tháng 10 năm 2021 United States Rosemont 1100, 1527
26 tháng 10 năm 2021- 28 tháng 10 năm 2021 United States Greenville 1336
16 tháng 11 năm 2021- 18 tháng 11 năm 2021 United States Long Beach 1749
16 tháng 11 năm 2021- 18 tháng 11 năm 2021 United States Long Beach TBA
Europe
Ngày Khu vực Thành phố Hiện tiêu đề Quầy
26 tháng 10 năm 2021- 29 tháng 10 năm 2021 Germany Stuttgart Halle 5 Stand 5416
3 tháng 11 năm 2021- 4 tháng 11 năm 2021 United Kingdom Birmingham D66
8 tháng 11 năm 2021- 12 tháng 11 năm 2021 Czech Republic Brno Pavilon F, 043
16 tháng 11 năm 2021- 19 tháng 11 năm 2021 Germany Frankfurt am Main Halle 12 Stand B121
16 tháng 11 năm 2021- 19 tháng 11 năm 2021 Germany Munchen Halle A2 Stand 277
23 tháng 11 năm 2021- 24 tháng 11 năm 2021 Ireland Dublin TBA
23 tháng 11 năm 2021- 25 tháng 11 năm 2021 Italy Bologna Hall 30, booth A60
23 tháng 11 năm 2021- 25 tháng 11 năm 2021 Italy Bologna Hall 28, booth B10