1. Trang chủ
  2. Tin tức & Sự kiện
  3. Triển lãm thương mại

Triển lãm thương mại

Triển lãm thương mại

Asia Pacific
Ngày Khu vực Thành phố Hiện tiêu đề Quầy
18 tháng 5 năm 2022- 21 tháng 5 năm 2022 Thailand Bangkok Q12
23 tháng 5 năm 2022- 27 tháng 5 năm 2022 Korea Ilsan TBA
25 tháng 5 năm 2022- 28 tháng 5 năm 2022 Malaysia Selangor 3L-06
7 tháng 6 năm 2022- 9 tháng 6 năm 2022 China ShenZhen A016
15 tháng 6 năm 2022- 17 tháng 6 năm 2022 China WuHan B2 Hall, 2265
15 tháng 6 năm 2022- 18 tháng 6 năm 2022 Thailand Bangkok AH39
21 tháng 6 năm 2022- 23 tháng 6 năm 2022 Malaysia Penang N1109
22 tháng 6 năm 2022- 23 tháng 6 năm 2022 China Beijing TBA
22 tháng 6 năm 2022- 24 tháng 6 năm 2022 China Beijing Hall 8, 8021
22 tháng 6 năm 2022- 25 tháng 6 năm 2022 Thailand Bangkok 3A21
22 tháng 6 năm 2022- 25 tháng 6 năm 2022 Thailand Bangkok 1B09
23 tháng 6 năm 2022- 26 tháng 6 năm 2022 China Jinan Hall 1, P5 (Left)
24 tháng 6 năm 2022- 26 tháng 6 năm 2022 China Xian TBA
27 tháng 6 năm 2022- 30 tháng 6 năm 2022 China ShenZhen 12-J53/2-F12
28 tháng 6 năm 2022- 30 tháng 6 năm 2022 China Chongqing A158
29 tháng 6 năm 2022- 1 tháng 7 năm 2022 China Shanghai W2Fll
6 tháng 7 năm 2022- 8 tháng 7 năm 2022 Korea Seoul TBA
6 tháng 7 năm 2022- 9 tháng 7 năm 2022 China Shanghai TBA
13 tháng 7 năm 2022- 15 tháng 7 năm 2022 China Shanghai TBA
14 tháng 7 năm 2022- 16 tháng 7 năm 2022 China Chengdu TBA
14 tháng 7 năm 2022- 18 tháng 7 năm 2022 Taiwan Taichung TBA
18 tháng 7 năm 2022- 22 tháng 7 năm 2022 China Qingdao A3, H40 (Left)
25 tháng 7 năm 2022- 27 tháng 7 năm 2022 Thailand Bangkok S2
America
Ngày Khu vực Thành phố Hiện tiêu đề Quầy
21 tháng 6 năm 2022- 22 tháng 6 năm 2022 Canada Montreal TBA
22 tháng 6 năm 2022- 24 tháng 6 năm 2022 Mexico Leon 207
Europe
Ngày Khu vực Thành phố Hiện tiêu đề Quầy
17 tháng 5 năm 2022- 20 tháng 5 năm 2022 Germany Stuttgart Halle 7 Stand 7B35
17 tháng 5 năm 2022- 20 tháng 5 năm 2022 France Paris 5A137/5Q146
31 tháng 5 năm 2022- 3 tháng 6 năm 2022 Germany Hamburg Halle A4 Stand 445
9 tháng 6 năm 2022- 11 tháng 6 năm 2022 Italy Bologna Hall 29 Booth D28
14 tháng 6 năm 2022- 17 tháng 6 năm 2022 Switzerland Geneve TBA
21 tháng 6 năm 2022- 24 tháng 6 năm 2022 Germany Dusseldorf Halle 5 Stand 5G15
21 tháng 6 năm 2022- 24 tháng 6 năm 2022 Germany Munich Halle A2 Stand 202
21 tháng 6 năm 2022- 24 tháng 6 năm 2022 Germany Munich Halle A4 Stand 316