1. Trang chủ
  2. Tin tức & Sự kiện
  3. Triển lãm thương mại

Triển lãm thương mại

Triển lãm thương mại

Asia Pacific
Ngày Khu vực Thành phố Hiện tiêu đề Quầy
4 tháng 8 năm 2021- 6 tháng 8 năm 2021 China ShenZhen 11-B102
16 tháng 8 năm 2021- 18 tháng 8 năm 2021 China Guangzhou H2, B220
23 tháng 8 năm 2021- 25 tháng 8 năm 2021 China ShenZhen Hall 1, H355
26 tháng 8 năm 2021- 27 tháng 8 năm 2021 China Shanghai TBA
14 tháng 9 năm 2021- 18 tháng 9 năm 2021 China Shanghai TBA
15 tháng 9 năm 2021- 18 tháng 9 năm 2021 Thailand Bangkok AW29
22 tháng 9 năm 2021- 25 tháng 9 năm 2021 Thailand Bangkok M12
6 tháng 10 năm 2021- 9 tháng 10 năm 2021 Taiwan Taipei P0401a
13 tháng 10 năm 2021- 15 tháng 10 năm 2021 Taiwan Taichung TBA
20 tháng 10 năm 2021- 22 tháng 10 năm 2021 Taiwan Taipei TBA
27 tháng 10 năm 2021- 29 tháng 10 năm 2021 Korea Seoul TBA
28 tháng 10 năm 2021- 30 tháng 10 năm 2021 China ShenZhen Hall 1, 012
America
Ngày Khu vực Thành phố Hiện tiêu đề Quầy
10 tháng 8 năm 2021- 12 tháng 8 năm 2021 United States Cleveland 7100
10 tháng 8 năm 2021- 12 tháng 8 năm 2021 United States Anaheim 1357
10 tháng 8 năm 2021- 12 tháng 8 năm 2021 United States Anaheim 5515
31 tháng 8 năm 2021- 1 tháng 9 năm 2021 United States Cleveland 1126
9 tháng 9 năm 2021- 12 tháng 9 năm 2021 United States Denver 4945
13 tháng 9 năm 2021- 16 tháng 9 năm 2021 United States Chicago TBA
27 tháng 9 năm 2021- 29 tháng 9 năm 2021 United States Las Vegas 11011
5 tháng 10 năm 2021- 7 tháng 10 năm 2021 United States Houston 1509
17 tháng 10 năm 2021- 21 tháng 10 năm 2021 United States Columbus TBA
19 tháng 10 năm 2021- 21 tháng 10 năm 2021 United States West Springfield 2042, 3128
26 tháng 10 năm 2021- 28 tháng 10 năm 2021 United States Rosemont 1100, 1527
26 tháng 10 năm 2021- 28 tháng 10 năm 2021 United States Greenville 1336
Europe
Ngày Khu vực Thành phố Hiện tiêu đề Quầy
5 tháng 10 năm 2021- 8 tháng 10 năm 2021 Germany Stuttgart Halle 7 Stand 7205

Báo điện tử kỹ thuật

Tìm hiểu về các bộ cảm biến, hệ thống quan sát, thiết bị đo lường, máy khắclaser và kính hiển vi mới nhất.