1. Trang chủ
  2. Tin tức & Sự kiện
  3. Triển lãm thương mại

Triển lãm thương mại

Triển lãm thương mại

Asia Pacific
Ngày Khu vực Thành phố Hiện tiêu đề Quầy
18 tháng 5 năm 2021- 20 tháng 5 năm 2021 China Changzhou A1, F102
18 tháng 5 năm 2021- 21 tháng 5 năm 2021 China Ningbo H5, B36
25 tháng 5 năm 2021- 27 tháng 5 năm 2021 China Changzhou 11.1-E19
26 tháng 5 năm 2021- 29 tháng 5 năm 2021 Korea Busan TBA
27 tháng 5 năm 2021- 30 tháng 5 năm 2021 China Chongqing S6, 6304
16 tháng 6 năm 2021- 18 tháng 6 năm 2021 China Shanghai N3 Hall-A30
16 tháng 6 năm 2021- 19 tháng 6 năm 2021 Thailand Bangkok AW29
24 tháng 6 năm 2021- 25 tháng 6 năm 2021 China Beijing TBA
23 tháng 6 năm 2021- 26 tháng 6 năm 2021 Thailand Bangkok 1F09
23 tháng 6 năm 2021- 26 tháng 6 năm 2021 Taiwan Taipei TBA
29 tháng 6 năm 2021- 1 tháng 7 năm 2021 China ShenZhen 11-B102
29 tháng 6 năm 2021- 2 tháng 7 năm 2021 China ShenZhen 3-H336
7 tháng 7 năm 2021- 9 tháng 7 năm 2021 Korea Ilsan TBA
7 tháng 7 năm 2021- 10 tháng 7 năm 2021 China Shanghai E1-J10
15 tháng 7 năm 2021- 17 tháng 7 năm 2021 China Chengdu H4, A072
15 tháng 7 năm 2021- 19 tháng 7 năm 2021 Taiwan Taichung TBA
18 tháng 7 năm 2021- 22 tháng 7 năm 2021 China Qingdao B3-D37
22 tháng 7 năm 2021- 25 tháng 7 năm 2021 Taiwan Taipei TBA
28 tháng 7 năm 2021- 30 tháng 7 năm 2021 Korea Seoul TBA
28 tháng 7 năm 2021- 30 tháng 7 năm 2021 China ShenZhen Hall 1, 1B037
America
Ngày Khu vực Thành phố Hiện tiêu đề Quầy
Europe
Ngày Khu vực Thành phố Hiện tiêu đề Quầy

Báo điện tử kỹ thuật

Tìm hiểu về các bộ cảm biến, hệ thống quan sát, thiết bị đo lường, máy khắclaser và kính hiển vi mới nhất.