Phát hiện hộp cầu chì được lắp ráp không chính xác

Detecting incorrectly assembled fuse boxes

Kiểm tra màu sắc và hướng của mỗi cầu chì trong hộp.

Các camera có độ phân giải 2 Mega-pixel có thể kiểm tra tất cả các tiêu chí trong một lần kiểm tra đơn, ngay cả khi các bộ phận có nhiều khu vực cần kiểm tra. Đạt được xử lý nhanh nhờ bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số chuyên dụng cho phép gia tăng các bộ phận mỗi phút, ngay với cả những kiểm tra tải cao.

Lợi ích

Trước đây, việc kiểm tra trực quan thường dẫn đến việc các lỗi vẫn được thông qua do sai sót. Thiết bị thị giác máy có thể kiểm tra hiệu quả tất cả các bộ phận mà không gặp sai sót.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan