Khắc trên ổ trục

Marking on Bearings

Khắc số linh kiện, đường kính và quốc gia xuất xứ.

Độ dày của ổ trục có thể thay đổi trên cùng một dây chuyền sản xuất. Bằng cách sử dụng máy khắc bằng laser 3 trục, nên không còn cần phải chuyển đổi. Nếu ổ trục nhỏ hơn, việc dập nổi cơ khí sẽ gây hư hỏng.

Lợi ích

Giảm số giờ làm việc để chuyển đổi và giảm thiểu thiệt hại bằng cách sử dụng máy khắc bằng laser chiều cao Z của KEYENCE.