Định vị dây hàn

Positioning of welder wire

Lắp ráp máy móc tự động

Vị trí của dây hàn được theo dõi trong thời gian thực

Lợi ích

Bằng cách sử dụng vòng lặp phản hồi, có thể sửa chữa lỗi trước khi lỗi xảy ra

Tốc độ cao, Độ chính xác cao Trắc vi kế kỹ thuật số