Đo độ dày của màng mỏng

Thickness measurement of thin film

Chuyển đổi giấy cuộn

Có thể đo chính xác lớp phủ mỏng trong suốt mà không cần thiết bị hạt nhân

Lợi ích

Thiết bị hạt nhân đòi hỏi bảo trì tốn kém hằng năm

TÌM HIỂU CHI TIẾT SẢN PHẨM

  • NHANH NHẤT THẾ GIỚI VỚI TỐC ĐỘ 64.000 TIẾT DIỆN/GIÂY. Tốc độ cho phép đo bất kỳ sản phẩm với bất kỳ hình dạng nào!

  • Sê-ri LJ-G đo chính xác tiết diện bề mặt của mục tiêu theo hướng X và Z. Có thể đo chiều cao, chiều rộng hoặc kẽ hở trên tiết diện bề mặt bằng cách sử dụng 28 chế độ đo.