Đo độ dày của màng mỏng

Thickness measurement of thin film

Chuyển đổi giấy cuộn

Có thể đo chính xác lớp phủ mỏng trong suốt mà không cần thiết bị hạt nhân

Lợi ích

Thiết bị hạt nhân đòi hỏi bảo trì tốn kém hằng năm

Máy đo biên dạng nội tuyến tốc độ cực cao