Đo độ song song của yếu tố quang học

Parallelism measurement of optical elements

Sản xuất quang học

Phát hiện tiết diện sai trên thành phần quang

Lợi ích

Đo mục tiêu trong suốt hoặc mờ đục trên những hình dạng khó