1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D
  4. Hệ thống camera công nghiệp
  5. Hệ thống xử lý hình ảnh tốc độ cực cao, nhiều máy ảnh, hiệu suất cao
  6. Các mẫu
  7. Khối ngõ vào camera vùng dành cho sê-ri XG-8000

Hệ thống xử lý hình ảnh tốc độ cực cao, nhiều máy ảnh, hiệu suất caoSê-ri XG-8000

Khối ngõ vào camera vùng dành cho sê-ri XG-8000

XG-EC80

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị
Liên hệ với chúng tôi::
  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D