1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D
  4. Hệ thống camera công nghiệp
  5. Phát sáng bằng đèn huỳnh quang
  6. Các mẫu
  7. Đèn huỳnh quang bộ đảo điện chiếu sáng vòng ɸ200

Phát sáng bằng đèn huỳnh quangSê-ri CV-R/CA-R

Đèn huỳnh quang bộ đảo điện chiếu sáng vòng ɸ200

CA-R20

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::
  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D