1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D
  4. Hệ thống camera công nghiệp
  5. Cảm biến ảnh màu tính năng cao, tốc độ cao
  6. Các mẫu
  7. Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

Cảm biến ảnh màu tính năng cao, tốc độ caoSê-ri CV-700

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

CV-751

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::
  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D