1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D
  4. Hệ thống camera công nghiệp
  5. Cảm biến thị giác kỹ thuật số tốc độ siêu cao
  6. Các mẫu
  7. Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển

Cảm biến thị giác kỹ thuật số tốc độ siêu caoSê-ri CV-2000

Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển

CV-2100

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::
  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D