Bộ cảm biến tiệm cận siêu nhỏ dành cho kim loại không có từ tính

Sê-ri ET

Catalogue Tải Catalogue về

Bộ cảm biến tiệm cận siêu nhỏ dành cho kim loại không có từ tính Sê-ri ET

Sê-ri ET - Bộ cảm biến tiệm cận siêu nhỏ dành cho kim loại không có từ tính

Cảm biến tiệm cận cực nhỏ dành cho nhôm chứa kim loại màu