Giá lắp đặt chuyển đổi bước OP-88504

OP-88504 - Giá lắp đặt chuyển đổi bước

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88504

Hình thức

Giá lắp đặt chuyển đổi bước (Bao gồm vít hãm đầu cảm biến × 2)

Vật liệu

SUS316L Khác

Khối lượng

Xấp xỉ 9 g

Các mẫu khác