1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Kính hiển vi
  4. Các kính hiển vi kỹ thuật số
  5. Kính hiển vi kỹ thuật số
  6. Các mẫu
  7. Thiết bị camera

Kính hiển vi kỹ thuật sốSê-ri VHX-6000

Thiết bị camera

VHX-6100

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

VHX-6100

Khối lượng

Xấp xỉ 1,2 kg

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Kính hiển vi