1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Kính hiển vi
  4. Các kính hiển vi kỹ thuật số
  5. Kính hiển vi kỹ thuật số
  6. Các mẫu
  7. Ống kính thu phóng universal (20 x đến 200 x)

Kính hiển vi kỹ thuật sốSê-ri VHX-6000

Ống kính thu phóng universal (20 x đến 200 x)

VH-Z20UT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

VH-Z20UT

Độ phóng đại

20 x, 40 x, 60 x, 80 x, 100 x, 120 x, 140 x, 160 x, 180 x, 200 x*1

Trường quan sát

Ngang

20 x: 15,24 mm
40 x: 7,62 mm
60 x: 5,08 mm
80 x: 3,81 mm
100 x: 3,05 mm
120 x: 2,54 mm
140 x: 2,18 mm
160 x: 1,91 mm
180 x: 1,69 mm
200 x: 1,52 mm

Dọc

20 x: 11,40 mm
40 x: 5,70 mm
60 x: 3,08 mm
80 x: 2,85 mm
100 x: 2,28 mm
120 x: 1,90 mm
140 x: 1,63 mm
160 x: 1,43 mm
180 x: 1,27 mm
200 x: 1,14 mm

Chéo

20 x: 19,05 mm
40 x: 9,53 mm
60 x: 6,35 mm
80 x: 4,76 mm
100 x: 3,81 mm
120 x: 3,18 mm
140 x: 2,72 mm
160 x: 2,38 mm
180 x: 2,12 mm
200 x: 1,91 mm

Khoảng cách đo được

20,8 mm*2

*1 Phóng đại trên màn hình quan sát 15 inch.
*2 Khi gắn phụ tùng chiếu sáng khu vực rộng.

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Kính hiển vi