Kính hiển vi kỹ thuật số

Sê-ri VHX-6000

Ống kính thu phóng phạm vi hẹp hiệu suất cao (0,1 x đến 50 x) VH-Z00R

Thông số kỹ thuật

Mẫu

VH-Z00R

Độ phóng đại

0,1 x, 0,5 x, 1 x, 5 x, 10 x, 30 x, 50 x*1

Trường quan sát

Ngang

0,1 x: 3200 mm
0,5 x: 640 mm
1 x: 320 mm
5 x: 61 mm
10 x: 30,5 mm
30 x: 10,2 mm
50 x: 6.1 mm

Dọc

0,1 x: 2400 mm
0,5 x: 480 mm
1 x: 240 mm
5 x: 45,5 mm
10 x: 22,8 mm
30 x: 7,6 mm
50 x: 4,6 mm

Chéo

0,1 x: 4000 mm
0,5 x: 800 mm
1 x: 400 mm
5 x: 76,2 mm
10 x: 38.1 mm
30 x: 12,7 mm
50 x: 7,6 mm

Khoảng cách đo được

0,1 x: Ongeveer 7700 mm
0,5 x: Ongeveer 1500 mm
1 x: Ongeveer 720 mm
5 x, 10 x, 30 x, 50 x: 95 mm

*1 Phóng đại trên màn hình quan sát 15 inch.

Các mẫu khác