Kính hiển vi kỹ thuật số

Sê-ri VHX-2000

Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Khớp nối ống kính dành cho VH-Z500 VHX-J500

VHX-J500 - Khớp nối ống kính dành cho VH-Z500

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác