1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Kính hiển vi
  4. Các kính hiển vi kỹ thuật số
  5. Ống kính (dành cho Kính hiển vi kỹ thuật số)
  6. Các mẫu
  7. Ống kính siêu nhỏ, thu phóng hiệu suất cao (20 x đến 200 x)

Ống kính (dành cho Kính hiển vi kỹ thuật số)Sê-ri VH lens

Ống kính siêu nhỏ, thu phóng hiệu suất cao (20 x đến 200 x)

VH-Z20R

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

VH-Z20R

Độ phóng đại

20 x, 30 x, 50 x, 100 x, 150 x, 200 x*1

Trường quan sát

Ngang

20 x: 15,24 mm
30 x: 10,16 mm
50 x: 6,10 mm
100 x: 3,05 mm
150 x: 2,03 mm
200 x: 1,52 mm

Dọc

20 x: 11,40 mm
30 x: 7,60 mm
50 x: 4,56 mm
100 x: 2,28 mm
150 x: 1,52 mm
200 x: 1.14 mm

Chéo

20 x: 19,05 mm
30 x: 12,70 mm
50 x: 7,62 mm
100 x: 3,81 mm
150 x: 2,54 mm
200 x: 1,91 mm

Độ sâu trường

20 x: 34 mm
30 x: 15,5 mm
50 x: 6,0 mm
100 x: 1,6 mm
150 x: 0,74 mm
200 x: 0,44 mm*2

Khoảng cách đo được

25,5 mm

*1 Phóng đại trên màn hình quan sát 15 inch.
*2 Giá trị khi ống kính được thiết lập với độ ưu tiên cho độ sâu trường. Độ sâu trường thay đổi tùy theo cài đặt của vòng màn chắn kiểu đồng tử.

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Kính hiển vi