1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Kính hiển vi
  4. Các kính hiển vi kỹ thuật số
  5. Ống kính (dành cho Kính hiển vi kỹ thuật số)
  6. Các mẫu
  7. Ống kính nòng thực

Ống kính (dành cho Kính hiển vi kỹ thuật số)Sê-ri VH lens

Ống kính nòng thực

VH-B18

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

VH-B18

Loại

Ống kính kính ngắm

Kèm theo ống kính ngắm thu phóng

VH-BA

Đường kính ngoài

Khi chỉ có ống kính ngắm/Khi có lắp đặt ống bảo vệ

ø1,8 (ø2,0) mm*1

Khi có lắp đặt Ống ngắm bên

ø2,0 mm *1

Chiều dài thực tế

95 mm

Góc quan sát

30°

Độ phóng đại quan trắc tối đa

360x*2

Phạm vi ngắm tối thiểu

0,8 mm*3

Khoảng cách đo được

3 mm trở lên

Khả năng chống chịu với môi trường

Nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến +40 °C

*1 Giá trị trong ngoặc là khi có lắp đặt ống bảo vệ.
*2 Độ phóng đại ở xung quanh trung tâm màn hình giám sát 15 inch.
*3 Góc ngắm ngang

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Kính hiển vi