1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ cảm biến đo
  4. Cảm biến li độ laser
  5. Bộ cảm biến độ dịch chuyển Laser
  6. Các mẫu
  7. Cáp mở rộng (8 m) dành cho LB-01 (chia sẻ với PT)

Bộ cảm biến độ dịch chuyển LaserSê-ri LB

Cáp mở rộng (8 m) dành cho LB-01 (chia sẻ với PT)

OP-6308

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị
Liên hệ với chúng tôi::
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến đo