Bộ điều khiển khả lập trìnhSê-ri KV-5000/3000

KV-TP40

Khối nhiều ngõ vào Analog nhiệt độ (nhiều ngõ vào 4 kênh)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

KV-TP40

Loại

Nhiệt độ và khối nhiều ngõ vào analog

Số điểm ngõ vào nhiệt độ

4 ch

Ngõ vào

Cặp nhiệt điện/Biến trở đo nhiệt độ bằng platinum/Điện áp và dòng điện

Phạm vi ngõ vào

Cặp nhiệt điện

K: -270,0 đến 1,372,0 °C
J: -210,0 đến 1,200,0 °C
T: -270,0 đến 400,0 °C
E: -270,0 đến 1,000,0 °C
N: -270,0 đến 1,300,0 °C
R: -50,0 đến 1,768,0 °C
S: -50,0 đến 1,768,0 °C
B: 0,0 đến 1,820,0 °C
WRe5-26: 0,0 đến 2,315,0 °C

Biến trở đo nhiệt độ bằng platinum

Pt100: -200,0 đến 850,0 °C
JPt100: -200,0 đến 600,0 °C

Điện áp và dòng điện

Điện áp:
-10 đến +10 V (0,5 mV 1/40,000)
0 đến 10 V (0,5 mV 1/20,000)
-5 đến +5 V (0,5 mV 1/20,000)
0 đến 5 V (0,5 mV 1/10,000)
1 đến 5 V (0,5 mV 1/8,000)
-100 đến +100 mV (5 µV 1/40,000)
0 đến 100 mV (5 µV 1/20,000)
Dòng điện:
0 đến 20 mA (2 µA 1/10,000)
4 đến 20 mA (2 µA 1/8,000)

Đô chính xác đẻn báo

±0,2% của F.S. (@ 25 ±5 °C), ±0,4 % của F.S. (@ 0 đến 50 °C)

Độ chính xác điều chỉnh mối nối lạnh

±1 °C (trong ngõ vào cặp nhiệt điện)

Tốc độ chuyển đổi

50 ms/4 ch

Chế độ cách điện

Giữa đầu cuối ngõ vào và CPU: Cách điện bộ chuyển đổi nối quang,
Giữa các kênh: Cách điện bộ chuyển đổi nối quang

Các chức năng khác

Điều chỉnh mối nối bên ngoài, chức năng phát hiện ngắt mạch, chức năng xác định tỷ lệ,
chức năng xử lý trung bình (thời gian trung bình, trung bình số lần, chuyển động trung bình, bộ lọc trễ sơ cấp)
Chức năng độ lệch dữ liệu đặc biệt, chức năng báo động, hệ số thay đổi tính toán, hệ số thay đổi chức năng báo động

Dòng điện tiêu thụ trong

Từ 90 mA trở xuống

Khối lượng

Xấp xỉ 190 g

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển