3 pha 200 đến 230 VAC (cho 1,5 kW) SV-150L2

SV-150L2 - 3 pha 200 đến 230 VAC (cho 1,5 kW)

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(c/us)

Các mẫu khác