3 pha hoặc một pha 200 đến 230 VAC (cho 750 W) SV-075L2

SV-075L2 - 3 pha hoặc một pha 200 đến 230 VAC (cho 750 W)

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(c/us)

Các mẫu khác