3 pha hoặc một pha 200 đến 230 VAC (cho 200 W) SV-020P2

SV-020P2 - 3 pha hoặc một pha 200 đến 230 VAC (cho 200 W)

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(c/us)

Các mẫu khác