Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Khối đầu cuối kết nối ngõ vào/ra (26 chân) OP-84411

OP-84411 - Khối đầu cuối kết nối ngõ vào/ra (26 chân)

Các mẫu khác