Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm

Sê-ri VT5

Catalogue Tải Catalogue về

VT5-W07M

VT5-W07M - PM_1445W7M

Phần mềm

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(c/us)
  • CSA

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác