PHỤ KIỆN CÓ ĐỘ PHÂN GIẢI CAO SR-10AH

SR-10AH - PHỤ KIỆN CÓ ĐỘ PHÂN GIẢI CAO

Thông số kỹ thuật

Mẫu

SR-10AH*1

Đặc điểm kỹ thuật đọc

Độ phân giải tối thiểu

2D

0,025 mm

Mã vạch

0,082 mm

Khoảng cách đọc

20 đến 40 mm

Trường quan sát để đọc

19 x 15 mm
(Ví dụ điển hình ở 40 mm)

Khối lượng

Xấp xỉ 50 g

*1 Khi gắn SR-1000

Các mẫu khác