CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông với D-sub 9 chốt 10 m OP-88309

OP-88309 - CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông với D-sub 9 chốt 10 m

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88309

Loại

CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông với D-sub 9 chốt

Chiều dài

10 m

Các mẫu khác