Giá lắp đặt có thể điều chỉnh OP-88002

OP-88002 - Giá lắp đặt có thể điều chỉnh

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88002

Ghi chú

M4 Đinh vít × 4

Khối lượng

Xấp xỉ 150 g

Các mẫu khác